Privacyverklaring

Van Opstal Bouw en Timmerwerken, hierna te noemen VOBT, gevestigd aan Pastoor Kampstraat 2
5176 NP DE MOER, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Van Opstal Bouw en Timmerwerken voor elke bouwklus


Pastoor Kampstraat 2 5176 NP DE MOER
+31648191575
Bram van Opstal is de Functionaris Gegevensbescherming van VOBT
Van Opstal Bouw en Timmerwerken
Hij is te bereiken via info@vanopstalbouw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
VOBT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten zoals bouw-
timmerwerken in de ruimste zin van het woord waaronder dakkapellen / overkappingen e.d.
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VOBT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
VOBT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij
nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

VOBT neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van VOBT) tussen zit.